800 449 999 odklad@zonky.cz

Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon“) s účinností od 17. 4. 2020 stanovil závazná pravidla pro mimořádný odklad splátek a tzv. zákonnou ochrannou dobu, přičemž tato ochranná doba může trvat nejdéle do 31. října 2020, a to od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení klienta, že má v úmyslu využít ochrannou dobu. Posledním dnem pro oznámení úmyslu využít ochrannou dobu ve smyslu výše uvedeného zákona tak bylo 30. září 2020 a po tomto datu již nelze oznámení o mimořádném odkladu splátek využít.